Velkommen til Dansk Sexologisk Selskab

Dansk Sexologisk Selskab er stiftet med det formål at fremme og udvikle affektfokuseret klinisk sexologi som profession i Danmark.

 I selskabet arbejder vi på at:

  • Udbrede kendskabet til affektfokuseret terapi og den affektfokuserede behandlingsmetode i sexologien
  • Bygge bro mellem klinisk praksis og sexologisk forskning
  • Bidrage til udviklingen af gode uddannelsesmuligheder inden for klinisk sexologi
Medlemmerne er fagpersoner, som arbejder med klinisk sexologi og forskning. Som medlem er du med til at styrke professionen ved at indgå i et kollegialt netværk af klinikere og forskere, som er interesserede i at udvikle faget ved at styrke affektfokuseret klinisk sexologi. Du har mulighed for at deltage i temadage og konferencer, hvor viden deles, og meninger udveksles.