Dansk Sexologisk Selskab er en forening, som arbejder på at udvikle sexologien som fagligt felt i Danmark.

Det gør vi ved at have fokus på at:

 • Udbrede kendskabet til affektfokuseret sexologisk behandling
 • Bygge bro mellem sexologisk forskning og klinisk sexologisk praksis
 • Bidrage til udviklingen af uddannelser, som sikrer, at mennesker med seksuelle vanskeligheder får de bedst uddannede behandlere

Som medlem af selskabet er du med til at styrke det faglige felt ved at stå sammen med andre, der har samme formål.

Fordele ved medlemskab af Dansk Sexologisk Selskab

Med et medlemskab af Dansk Sexologisk Selskab får du følgende fordele:

 • Deltagelse i et stærkt fagligt fællesskab
 • Adgang til spændende temadage og arrangementer med faglige oplæg til reduceret pris
 • Mulighed for at dele din faglige viden som oplægsholder
 • Invitationer til Faglab
 • Stemmeret ved generalforsamlinger

Hvis du er studerende på en affektfokuseret sexologiuddannelse, opnår du desuden nedsat kontingent, mens du studerer.

Kriterier for medlemskab

For at blive medlem af Dansk Sexologisk Selskab skal du:

 • Arbejde med klinisk sexologi og/eller
 • Arbejde med sexologisk forskning eller
 • Være studerende på en affektfokuseret klinisk sexologiuddannelse
 • Understøtte foreningens vedtægter og principper og arbejde evidensbaseret og/eller affektfokuseret

Interessemedlem

Du kan også blive medlem, hvis du har en interesse for affektfokuseret klinisk sexologi, men ikke opfylder kriterierne for medlemskab.

Dine fordele er det samme som ved et almindeligt medlemskab – bortset fra, at du ikke kan stemme til generalforsamlingerne. Til gengæld betaler du et nedsat kontingent. 

Kontingent for Dansk Sexologisk Selskab

Almindelige medlemmer: 1200,-kr.

Studerende: 600,- kr.

Interessemedlem: 300,-kr. 

Beløbet bliver opkrævet to gange årligt (juni og december).

Bliv medlem af Dansk Sexologisk Selskab

Du bliver medlem af Dansk Sexologisk Selskab ved at udfylde en online tilmeldingsblanket. 

Din tilmelding og registrering som medlem sker via medlemssystemet Mentoclub. Dine oplysninger bliver selvfølgelig håndteret forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.