Dansk Sexologisk Selskab har til formål at udvikle klinisk sexologi som profession.

Denne udvikling skal tage udgangspunkt i evidensbaseret medicin og affektfokuserede behandlingsmetoder.

Selskabet er stiftet i 2018 af:

 • Inger Bugge (cand. psych., psykoterapeut, specialist i klinisk sexologi ved NACS samt EFS & ESSM certificeret Psycho-Sexologist)
 • Phillip Keudel (speciallæge i gynækologi og obstetrik med tysk doktorgrad i forskning)
 • Gabriela Rehfeld (jordemoder og specialist i sexologisk rådgivning ved NACS)
 • Marcus Mains (specialsygeplejerske i psykiatrien)

Det arbejder vi for og med

Vi er optagede af, at mennesker med seksuelle vanskeligheder får det mest optimale behandlingstilbud.  Derfor arbejder vi med fire selvstændige, men alligevel sammenhængende temaer:

 • Anvendelse af en affektfokuseret behandlingsmetode i sexologien
 • Forskningen inden for sexologi
 • Klinisk sexologi
 • Uddannelse i klinisk sexologi

Affektfokuseret sexologi

Den klassiske behandlingsmetode inden for sexologi er baseret på kognitiv terapi. Inden for traditionel sexterapi arbejder man derfor typisk med hjemmeopgaver og forskellige øvelser.

Hos Dansk Sexologisk Selskab arbejder vi  med affektfokuseret klinisk sexologi. Det betyder, at vi opfatter følelser og emotionelle konflikter som betydningsfulde i relationer – både i relationen til sig selv og i relationen til andre. Disse emotionelle konflikter påvirker også den enkeltes seksualitet. 

Det vil sige, at den sexologiske rådgiver og behandler må afklare, om der er somatiske grunde til det seksuelle problem – eller om det er et udtryk for et følelsesmæssigt problem. 

Det er vores erfaring, at den affektfokuseret metode giver gode behandlingsresultater. Derfor arbejder vi på at udvikle og udbrede kendskabet til den affektfokuserede behandlingsmetode i sexologien.

Brobygning mellem klinisk praksis og sexologisk forskning

At fremme seksuel sundhed og yde behandling af seksuelle problemer er en vigtig opgave. Men det er også meget krævende, og derfor skal man være fagligt bredt funderet og arbejde ud fra forsvarlige etiske retningslinjer.

Det vil sige, at man som sexologisk rådgiver og behandler skal have viden fra blandt andet forskningen, som man baserer sin praksis på. Man skal også være bevidst om, hvordan samspillet mellem biologiske, psykologiske og sociale faktor påvirker seksualiteten og kan medføre seksuelle vanskeligheder hos den enkelte eller parret.

Omvendt er den kliniske praksis også vigtig for den sexologiske forskning. Forskningen har brug for klinikere for at finde frem til de relevante spørgsmål at stille, og klinisk praksis er det sted, hvor forskningsresultater for alvor bliver afprøvet og fører til nye erkendelser og måder at behandle på.

En god uddannelse fremmer den seksuelle sundhed

En god uddannelse er udgangspunktet for enhver profession – også den kliniske sexologi.

Her spiller både forskning og klinisk praksis en stor rolle:

 • Det er vigtigt, at sexologiske uddannelser er forskningsbaserede, så de studerende får adgang til evidensbaseret viden
 • Under studiet skal de studerende arbejde med egne klienter, så de opnår færdigheder i at anvende fagets metoder i praksis

Derfor arbejder vi i Dansk Sexologisk Selskab løbende på at udvikle uddannelsesmulighederne inden for faget. På den måde er vi med til at sikre, at vi i Danmark har fagprofessionelle, som kan bidrage til at fremme den seksuelle sundhed ved at yde kompetent sexologisk behandling.

Hvordan arbejder vi i Dansk Sexologisk Selskab

Vi vil gerne udvikle den kliniske sexologi som profession, og det gør vi ved at:

 • Udbrede kendskabet til affektfokuseret klinisk sexologi
 • Samle os i et netværk af klinikere og forskere for at styrke professionalismen af faget
 • Arrangere temadage og konferencer for at dele viden
 • Bidrage til uddannelser og kurser af høj kvalitet

Vil du gerne vide mere, er du velkommen til at kontakte os på info@dansksexologiskselskab.dk.