I Dansk Sexologisk Selskab vil vi gerne hædre  personer, som har en særlig betydning for den kliniske sexologi som profession.

Derfor har vi udnævnt Torvald Höjerback og Lennart Lindgren som æresmedlemmer. De har begge haft stor indflydelse på uddannelsen i klinisk sexologisk gennem det seneste årti. 

Torvald Höjerback

Torvald Höjerback er speciallæge i psykiatri og specialist i klinisk sexologi med autorisation fra NACS (Nordic Association of Clinical Sexology). Torvald Höjerback er både udøvende fagperson i klinisk praksis og har medvirket i forskningsprojekter om blandt andet transseksualitet.

Dermed er han en af de pionerer inden for sexologien, som formår at skabe en kobling mellem klinisk sexologi og sexologisk forskning. Denne kobling viderefører han med stort engagement og med stor ekspertise til studerende på DACS’ og senere på Sexologiuddannelse DK’s uddannelser i Danmark. Dermed har de studerende fået adgang til uvurderlig viden om evidensbaseret praksis inden for sexologien.

Derudover arbejder Torvald Höjerback utrætteligt for at højne kvaliteten af sexologisk rådgivning og behandling. Som censor til utallige eksaminationer har han været med til at sikre, at de studerende som færdiguddannede har de rette faglige forudsætninger for at levere en professionel indsats til mennesker med seksuelle vanskeligheder.

Som supervisor er han en indsigtsfuld og empatisk sparringspartner. Med øje for supervisanden giver han konstruktiv feedback med rum til refleksion og videre faglig og personlig udvikling.

For Dansk Sexologisk Selskab er Torvald Höjerback et menneske med høj faglighed og stor professionalisme. Hans helt særlige indsats for den kliniske sexologi har haft en betydning, der ikke kan overvurderes

Lennart Lindgren

Lennart Lindgren er legitimeret psykolog og psykoterapeut. Han har mange års erfaring inden for parterapi, traumebehandling og familierådgivning. Han er desuden medforfatter til bogen ”Konsten att hålla ihop”.

Lennart Lindgren har en helt exceptionel viden om psykologi og menneskelige relationer. Han bygger denne viden på den omfattende litteratur, der findes inden for disse områder,og han formår at skabe sig et overblik og se sammenhænge og lighedspunkter. Med udgangspunkt i egne erfaringer fra klinisk praksis evner han at omsætte sin viden til konkrete metoder, som han løbende kritisk evaluerer og udvikler i takt med, at han opnår nye indsigter.

Dermed fremstår Lennart Lindgren som idealet på en professionel rådgiver og behandler: Han tager udgangspunkt i evidensbaseret viden, og med stor nysgerrighed og åbenhed reflekterer han over sine resultater i en søgen efter hele tiden at udvikle sig selv og sit fag.

Hans indsats er af uvurderlig betydning, idet han igennem sit mangeårige virke har udviklet en parterapimodel, som har vist sig at være særdeles frugtbar. Denne model har han gavmildt og entusiastisk undervist i, blandt andet på psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi.

Med sin behandlingsmåde, som gennem årerne er blevet mere affektfokuseret, har Lennart Lindgren beriget udøvelsen af klinisk sexologisk behandling.  Rådgivere og behandlere har gennem ham opnået en mere nuanceret viden til vurderingen af seksuelle vanskeligheder. 

For Dansk Sexologisk Selskab er der ingen tvivl om, at Lennart Lindgren dermed har haft stor betydning for den del af den klinisk sexologi, der arbejder med parterapi.