Bestyrelsen udgør selskabets daglige ledelse mellem generalforsamlingerne og varetager de beslutninger, som generalforsamlingen vedtager.

Den nuværende bestyrelse blev valgt på den stiftende generalforsamlingen d. 1. juni 2018 og består af:

Inger Bugge

Inger Bugge er cand. psych., psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi (NACS) samt EFS & ESSM certificeret som Psycho-Sexologist (ECPS). 

Inger Bugge har i mange år haft egen praksis i Sorø med terapeutisk og sexologisk behandling af par og enkeltindivider.  

Derudover samarbejder Inger Bugge via sit medlemskab af Executive Committee for European Federation of Clinical Sexology internationalt med andre kliniske praktikere og forskere om at styrke og udvikle sexologi som fag. 

Phillip Keudel

Phillip Keudel er speciallæge i gynækologi og obstetrik og har en tysk doktorgrad i forskning.

Han er lægefaglig ansvarligt for klinisk sexologisk ambulatorium ved sygehus Sønderjylland og arbejder både affektfokuseret og somatisk medicinsk med sexologiske patienter.

Udover sin lægepraksis underviser og superviserer Phillip Keudel forskellige faggrupper inden for det sexologiske speciale. 

Gabriela Rehfeld

Gabriela Rehfeld er jordemoder og specialist i sexologisk rådgivning (NACS).

De sidste 10 år har Gabriela Rehfeld primært beskæftiget sig med seksuel sundhed og trivsel blandt unge. Hun er medstifter og leder af Ungdomsmodtagelsen i Halsnæs.

Desuden har Gabriela Rehfeld  sin egen praksis på Østerbro med terapeutisk og sexologisk behandling både for par og enkeltindivider.

Marcus Mains

Specialsygeplejerske i psykiatrien

Terese Jarset

Terese Jarset er uddannet socialrådgiver og har mange års erfaring med rådgivning og vejledning af mennesker med forskellige problemer. 

Ud over sin socialrådgiverbaggrund er Terese Jarset også uddannet som specialist i sexologisk rådgivning (NACS), og i 2019 færdiggør hun psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi. 

Sådan bliver bestyrelsen valgt

Generalforsamlingen er Dansk Sexologisk Selskabs øverste myndighed.

Generalforsamlingen består af selskabets medlemmer, og det er den, som vælger bestyrelsen. 

Det vil sige, at hvis man har været medlem af Dansk Sexologisk Selskab i mere end tre måneder, kan man være med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen. 

Som medlem kan man også selv vælge at stille op. 

Bestyrelsens valgperiode

Valgåret er forskudt, så der er valg til bestyrelsen hvert år til generalforsamlingen – tre medlemmer det ene år og to medlemmer det andet år. Det er af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsens arbejde: Selv om der kommer nye bestyrelsesmedlemmer, vil projekter kunne videreføres. 

Den nuværende bestyrelse sidder dog til 2020, da selskabet er nyetableret og derfor skal have tid til at konsolidere sig.