Dansk Sexologisk Selskab blev stiftet d. 1. juni 2018 med det formål at fremme affektfokuseret sexologisk behandling i Danmark.

Det gør vi ved at:

  • Udvikle et stærkt netværk
  • Arrangere temadage og konferencer
  • Bidrage til udviklingen af uddannelsesmuligheder
  • Øge kendskabet til den affektfokuserede behandlingsmetode inden for sexologien

Sådan er vi organiseret

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Det er på generalforsamlingen, at der træffes beslutninger om selskabets arbejde. Det er også på generalforsamlingen, at regnskaber gennemgås og godkendes.

Alle medlemmer af Dansk Sexologisk Selskab har ret til at møde op til generalforsamlingerne. Man er stemmeberettiget efter tre måneders medlemskab af selskabet.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. 

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den daglige drift af selskabet i perioderne mellem generalforsamlingerne.

Bestyrelsen for Dansk Sexologisk Selskab bliver valgt af selskabets medlemmer på generalforsamlingen. Alle medlemmer kan opstilles som kandidater til bestyrelsen.

Valgperiode i Dansk Sexologisk Selskab

Bestyrelsen bliver valgt for en periode på to år. Medlemmerne af bestyrelsen vælges således, at to medlemmer er på valg det ene år, og tre medlemmer er på valg det næste. Dette er for at styrke sammenhængskraften i bestyrelsens arbejde og sikre, at opgaver og projekter videreføres på bedst mulig vis.

Du kan læse mere om organiseringen af selskabet i vedtægter for Dansk Sexologisk Selskab.

Den nuværende bestyrelse kan du læse mere om her: Bestyrelsen for Dansk Sexologisk Selskab.