En rapport fra 2012 har påvist, at der er sammenhæng mellem seksualitet og sundhed, og at seksualitet har stor betydning for livskvaliteten (Vidensråd for Forebyggelse – download rapporten her: Seksualitet og sundhed).

Derfor er det vigtigt, at der findes kompetente sexologiske rådgivere og behandlere. Det sikrer, at mennesker med seksuelle vanskeligheder får den mest optimale behandling – til gavn for både den enkelte og for samfundet som helhed.

Hvad er en god sexologisk uddannelse?

Seksualitet og seksuelle vanskeligheder er komplekst. Årsag og virkning er ikke altid let at se. Psykologiske, relationelle og kultur- og samfundsmæssige forhold har indflydelse på den enkeltes seksuelle sundhed og trivsel. Også behandlingen af forskellige sygdomme kan medføre sexologiske problemer. 

For at være en kompetent sexologisk rådgiver og behandler er det derfor nødvendigt med en solid uddannelse, som er baseret på forskning og erfaringer fra klinisk praksis.

WASH (World Association for Sexual Health) har formuleret ni retningslinjer, der samlet set beskriver, hvad en sexologisk rådgiver og behandler skal leve op til. En uddannelse i klinisk sexologi bør som minimum imødekomme disse retningslinjer.

God praksis for sexologiske rådgivere og behandlere

Som nævnt har WASH formuleret retningslinjer for god praksis inden for klinisk sexologi. For at opsummere går de ud på, at fagets udøvere blandt andet skal:

  • Agere etisk korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning
  • Holde sig opdateret med ny viden og nye behandlingsmetoder 
  • Vurdere egen faglighed og reflektere over faglige indsats og udviklingsmuligheder
  • Anvende forskellige samtaleteknikker og kommunikationsstrategier
  • Have viden om sexologiens historie og sexologisk forskning
  • Bruge evidensbaserede metoder og teknikker og kritisk evaluere eget arbejde
  • Have indsigt i udviklingspsykologi, neuropsykologi, kognitiv psykologi, anatomi og fysiologi, reproduktion, samfund og kultur samt normer, holdninger og værdiers betydning for synet på seksualitet
  • Have kompetence til at vurdere klienters problemer og diagnosticere
  • Evne at lægge en behandlingsstrategi, evaluere effekten og eventuelt justere behandlingen

Har du lyst til at fordybe dig i detaljerne, kan du finde beskrivelsen af den gode praksis for sexologiske rådgivere og behandlere her: World Association for Sexual Health – internationale standarder.

Dansk Sexologisk Selskab og sexologisk uddannelse

I Dansk Sexologisk Selskab er uddannelse et af vores fire fokuspunkter udover sexologisk forskning, klinisk praksis og den affektfokuserede sexologiske behandling.

Vi ønsker at bidrage til, at sexologi som faglig profession hele tiden udvikler sig ved, at uddannelserne i klinisk sexologi baserer sig på forskning og på kendskab til metoder, der øger effekten af behandlingen af seksuelle vanskeligheder.

Vil du vide mere om Dansk Sexologisk Selskab, er du velkommen til at kontakte os på info@dansksexologiskselskab.dk.